Νίκος Γ. Μοσχονάς, Αναμνήσεις Αρχείου. Ο απόπλους για το Ιστορικό Αρχείο της Κεφαλονιάς, Αθήνα 2017

Πρόσφατες δημοσιεύσεις